Berijders tevredenheidsenquête Fleetcompass


Geachte berijder,

U bent kortgeleden in een nieuwe leaseauto gaan rijden. Fleetcompass heeft daarbij een rol gespeeld.  Samen met uw werkgever zijn wij benieuwd hoe u onze dienstverlening heeft ervaren.

Het invullen van deze enquête neemt ongeveer 2 minuten van uw tijd in beslag. Indien u een vraag met “onvoldoende” beantwoordt, verzoeken wij u vriendelijk om een toelichting.

Wij danken u hartelijk voor uw feedback!

Berijders tevredenheidsenquête 2019