De Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit

Per 1 juli 2024 zijn werkgevers met meer dan 100 werknemers verplicht om CO2-uitstoot te registreren. Werkgevers zijn vanaf die datum verplicht gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van hun werknemers, met als concreet doel een reductie van 1 megaton CO2 in 2030.

In het klimaatakkoord van Parijs van 2019 zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2-uitstoot. De regering wil vooral dat werkgevers bewuste keuzes maken over verduurzaming van de personenmobiliteit en heeft vooralsnog enkel een verplichting tot het aanleveren van gegevens over zakelijke ritten en woon-werkverkeer opgelegd. Op basis van deze gerapporteerde gegevens wordt bekeken of het gestelde reductiedoel van 1 megaton CO2 gaat worden bereikt.

Ondersteuning door Fleetcompass

Deze nieuwe maatregel zal naar verwachting uw administratiedruk verhogen. Fleetcompass helpt u om duurzaam zakelijk (reis)gedrag onder werknemers te stimuleren. Door de CO2-voetafdruk van bedrijven en werknemers inzichtelijk te maken, te faciliteren en te monitoren. Hierbij kunt u werknemers belonen. Niet alleen de werknemers die verduurzamen maar ook de werknemers die al duurzaam reizen. Middels een enquête inventariseren wij bij uw werknemers hoe zij zich verplaatsen en hoe wij dit kunnen verduurzamen. Hierbij bedoelen wij alle werknemers, dus niet alleen de werknemers met een leaseauto. Er zijn inmiddels verschillende aanbieders die via een app de zakelijke mobiliteit en CO2-uitstoot kunnen meten.

Niet alleen voor bedrijven met meer dan 100 werknemers

Waarom zou u met een bedrijf met minder dan 100 werknemers ook niet verder kijken dan alleen de elektrische of hybride leaseauto’s. Waarom zouden deze bedrijven ook niet kunnen inventariseren hoe werknemers zonder auto van de zaak zich zakelijk verplaatsen. Fleetcompass helpt u graag om een plan te maken richting verduurzaming van uw totale zakelijke mobiliteit.

Wij denken graag met u mee over de verduurzaming van uw organisatie en/of hoe voor uw organisatie u de (verplichte) gegevens in de toekomst het meest efficiënt kan rapporteren.

Download hier onze White paper

Bel ons voor advies op maat 073-2053500