Uit onderzoek van CE Delft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is naar voren gekomen dat bij auto’s uit het B- tot E-segment de EV uiterlijk vanaf 2027 en in veel gevallen al vanaf volgend jaar qua Total Cost of Ownership voordeliger is dan auto’s met een brandstofmotor. Doordat zakelijke rijders meer kilometers maken en zodoende meer profijt hebben van de efficiency van een EV, geldt dat in dat geval helemaal. Werkgevers kunnen de kosten aanzienlijk verlagen door de overstap te maken.

In de genoemde autosegmenten, waarin 94 procent van de auto’s die zakelijk worden bereden valt, blijkt de TCO vanaf volgend jaar in de meeste gevallen lager te zijn dan die van een conventioneel aangedreven auto, en vanaf 2027 is dat definitief het geval.

In bovenstaand verhaal is de MRB-gewichtscorrectie voor EV’s die de nieuwe coalitiepartijen voor ogen hebben overigens nog niet meegenomen. Daarmee valt het financiële plaatje weer meer uit in het voordeel van de EV.

De aanschafprijs van elektrische auto’s is tot 2030 meestal iets hoger waardoor werknemers voor een elektrische auto wel meer bijtelling betalen dan voor een vergelijkbare fossiele auto. Vanaf 2026 vervallen immers de verlaagde bijtellingspercentages voor elektrische auto’s. Die belastingverhoging zorgt voor een deel van de EV-berijders voor hogere lasten, en dat terwijl elektrisch rijden een stuk beter voor het milieu en de luchtkwaliteit is. Tegenstanders van deze maatregel stellen bovendien dat een lagere bijtelling de schatkist niet negatief belast omdat EV’s ook een hogere aanschafprijs hebben, waardoor de inkomsten nu juist hoger zijn voor de staat.

Lagere lasten voor werkgevers

De onderzoekers van CE Delft stellen dat doordat de TCO van elektrisch aangedreven auto’s vanaf 2025 gunstiger zijn dan die van auto’s met verbrandingsmotor in het B- tot E-segment de lasten van EV’s voor werkgevers eerder lager dan hoger zijn in vergelijking met die van auto’s met verbrandingsmotor. Bij kleinere auto’s is de TCO in het geval van EV’s echter nog hoger, wat mede het gevolg is van het beperktere aanbod van dit soort modellen. Daardoor blijven de prijsverschillen met auto’s met verbrandingsmotor in dit segment hoger. Bovendien zijn de jaarlijkse kilometrages bij dit soort compacte auto’s lager, waardoor de weegschaal minder snel uitslaat ten gunste van de EV.  Zo geldt voor het A-segment dat elektrische auto’s gemiddeld genomen pas na 2030 een positievere TCO krijgen ten opzichte van een brandstofauto. In 2022 bestond slechts 6 procent van de auto’s van de zaak echter uit A-segment auto’s, dus dit is voor zakelijke rijders niet echt van belang.

Lagere bijtelling in stand houden

De onderzoekers stellen dat de overheid werknemers tegemoet zou kunnen komen door aanpassingen door te voeren in de bijtelling. Zijn vinden het een goed idee om de verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s ook na 2025 nog gedeeltelijk in stand kunnen worden gehouden, ter compensatie van de hogere aanschafkosten van deze auto’s.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de invoering van een nul-emissievlootnormering in 2027 in de periode tot 2030 een cumulatieve reductie van 2,0 Mton CO2-equivalenten kan opleveren. Deze reductie kan worden gerealiseerd doordat het aandeel van elektrische auto’s in het zakelijk wagenpark door de invoering van deze normering sneller toeneemt. Dat aandeel zou zonder vlootnormering in 2030 op circa 57 procent uitkomen volgens de onderzoekers, terwijl dit percentage bij een vlootnormering op 66 procent zou uitkomen.

EV’s stromen meer door naar particuliere segment

Bij de genoemde inschatting van de CO2-effecten hebben de onderzoekers nog geen rekening gehouden met het gegeven dat veel auto’s van de zaak doorstromen naar het particuliere segment en zodoende ook daarin voor een versnelde invoering van emissievrij rijden zorgen. De genoemde maatregel zal er, naar verwachting grotendeels na 2030, voor gaan zorgen dat de CO2-emissie ook in dat deel van de automarkt verlaagd zal gaan worden. Zoals gezegd zijn die effecten in dit onderzoek nog niet meegenomen.