Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit met rapportageverplichting

Brief van de staatsecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan bedrijven met meer dan 100 medewerkers. In 2024 krijgt u als werkgever te maken met nieuwe regels. Het gaat om het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Op 17 november