Brief van de staatsecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan bedrijven met meer dan 100 medewerkers.

In 2024 krijgt u als werkgever te maken met nieuwe regels. Het gaat om het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Op 17 november 2023 is de Ministerraad akkoord gegaan met het besluit dat een dezer dagen wordt gepubliceerd in het Staatsblad. Een onderdeel van de nieuwe regels is de verplichte jaarrapportage. Misschien heeft u hier al over gehoord. Om u goed te informeren, ontvangt u deze brief.

We staan voor de opgave klimaatverandering tegen te gaan. Ook onze mobiliteit zal een bijdrage moeten leveren. Werkgevers spelen daarbij een belangrijke rol. Ongeveer de helft van de personenmobiliteit is werkgebonden. Met de nieuwe regels is beoogd de totale CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit met 1,5 megaton te verminderen. Deze opgave, die in 2030 moet zijn bereikt, geldt alleen voor werkgevers met 100 of meer werknemers.

Van inzicht naar actie

Het rapporteren over de mobiliteit van uw werknemers heeft als doel om inzicht te geven in de COi-uitstoot van uw organisatie en deze te verminderen. Na het indienen van de rapportage krijgt u een terugkoppeling die kan helpen met het verder verduurzamen van de werkgebonden personenmobiliteit van uw organisatie. U kunt uw medewerkers stimuleren slimmer, schoner of anders te gaan reizen. Bijvoorbeeld door thuiswerken aantrekkelijk te maken of elektrisch rijden aan te moedigen. Voor zakelijke mobiliteit zijn er goede mogelijkheden om wagenparken of leasecontracten versneld te vergroenen.

Waarover gaat u rapporteren?

De rapportageverplichting vereist dat u jaarlijks moet bijhouden hoeveel kilometers uw werknemers afleggen voor zakelijke- en woon-werkritten. U houdt ook bij met welk type vervoermiddel en brandstof de ritten worden gemaakt. Veel van deze gegevens heeft u al in uw administratie. U vindt meer informatie over het verzamelen van de gegevens en het rapporteren hiervan in de bijgevoegde brochure. In een digitale handreiking staat uitgebreider beschreven hoe u met de gegevens kunt omgaan. Deze handreiking vindt u op rvo.nl/rapportagewpm onder het kopje “uw rapportage voorbereiden”.

Als u al samenwerkt met dienstverleners voor uw administratiesysteem, mobiliteitskaarten of leasevoertuigen, raad ik u aan om te controleren of zij op de hoogte zijn van de rapportageverplichting. Zij kunnen u ook helpen met het aanleveren van de juiste gegevens.

Wanneer gaat u rapporteren?

De eerste rapportage die u moet indienen, gaat over 2024. Die rapportage dient u uiterlijk 30 juni 2025 in via een digitaal formulier dat beschikbaar is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt het formulier vinden op: rvo.nl/rapportagewpm.

Ik wil u vragen om zo spoedig mogelijk voorbereidingen te treffen voor deze rapportageplicht. U kunt dan op tijd constateren of u goed voorbereid bent en welke zaken nog niet op orde zijn. Voor de eerste rapportage (over 2024) heeft u de keuze om over heel 2024 te rapporteren of alleen over de periode 1 juli tot en met 31 december 2024. Daarna rapporteert u telkens over het volledige jaar.

En dan nog dit. Het kan zijn dat deze verplichting voelt als een extra administratieve last en dat begrijp ik. Maar ik ben er zeker van dat de rapportage ons helpt belangrijke stappen te zetten naar een gezonde en schone toekomst. Bovendien hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat bijvoorbeeld minder autogebruik en meer beweging (door te fietsen of te lopen) leidt tot gezondere werknemers. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

De rijksoverheid is als werkgever uiteraard ook verplicht te rapporteren en zal de mobiliteitsgegevens vanaf 1 januari 2024 aanleveren. Laten wij samen onze verantwoordelijkheid nemen en actief bijdragen aan deze belangrijke maatschappelijke opgave.

Fleetcompass kan ondersteunen bij deze rapportage

Neem contact met ons op!