Afgelopen jaren veranderde de bijtelling per 1 januari. Waarbij ‘Veranderen’ vooral betekende “Verhogen”. Nadat we namelijk 10 jaar geleden nog een bijtellingstarief van 0% kende voor elektrische auto’s, kennen deze auto’s anno 2023 een bijtelling van 16% tot € 30.000 fiscale waarde.

Bijtelling elektrische auto per 2024 (én waterstof)

Het goede nieuws is dat de bijtelling per 2024 niet wijzigt. Deze blijft 16% voor volledig elektrische én waterstofauto’s.

De 16% bijtelling voor 2024 geldt enkel over de eerste € 30.000. Voor elke euro hierboven geldt het bijtellingstarief van 22%. Deze ‘cap’ zoals die in het jargon heet is van toepassing op elektrische auto’s. Waterstofauto’s kennen geen ‘cap’, dus daarvoor geldt het verlaagde 16% bijtellingstarief over de gehele fiscale waarde van de waterstofauto.

Per 2025 wordt de bijtelling 17% voor  nulemissieauto’s. Een jaartje later, 2026, wordt het 22%. Per 2026 is de bijtelling voor alle auto’s dus gelijk, ongeacht de aandrijflijn c.q. uitstoot.

Bijtelling benzine- en dieselauto’s

De bijtelling van benzine en dieselauto’s is al een aantal jaar 22%.  Voor 2017 was dit 25%. Dit 22% tarief is vastgesteld als het standaardbijtellingstarief voor benzine, diesel, hybride of Plug-In Hybride auto’s. Mits bij normaal gebruik. Bij misbruik van het privégebruik van de auto, bijvoorbeeld dat de zakenauto praktisch niet zakelijk gebruikt wordt, maar wel veelvuldig privé, dan kan er theoretisch ook een hoger bijtellingstarief door de belastingdienst opgelegd worden.

Geen bijtelling betalen?

Wilt u geen bijtelling betalen, dan kan dat nog steeds. Middels ondertekening van de “Verklaring geen privégebruik” van de belastingdienst geeft u aan dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar met de zakenauto zult rijden. Het is aanbevelenswaardig om een ritregistratie bij te houden.. Indien de belastingdienst er namelijk om vraagt, dan dient u dit wel te kunnen overhandigen.

Meer bijtelling, maar toch goedkoper uit?

Ook dat kan bij de overheid. Deze regeling is van toepassing op youngtimers. Dat zijn auto’s die 15 jaar of ouder zijn. Daarover betaalt u 35% bijtelling, wat veel lijkt. Het grote voordeel is echter, dat dit bijtellingstarief enkel geldt voor het bedrag van de auto in het economische verkeer. Voorbeeld: Indien de youngtimer een getaxeerde waarde heeft van € 20.000 incl. btw, dan betaal je over dat bedrag 35% bijtelling. Let op; Youngtimers kennen niet de luxe en de zekerheid van een nieuwe auto.

Motorrijtuigenbelasting voor een EV

Auto’s zonder CO2-uitstoot, genieten een voordeel op de MRB/wegenbelasting. Dit voordeel is: een tijdelijke ontheffing voor het betalen van de MRB. Dit voordeel geldt nog voor geheel 2024. Op dit moment is er nog geen aparte wetgeving voor de jaren erna, dus als er niets verandert, dan krijgt een elektrische auto de wegenbelasting toebedeeld zoals die ook geldt voor brandstofauto’s, zeg benzineauto’s. Er is op dit moment namelijk nog geen apart tarief voor de wegenbelasting van elektrische auto’s. We verwachten dat dit wel komt, maar in Den Haag moeten ze eerst maar eens een kabinet vormen.

Motorrijtuigenbelasting PHEV

Voor Plug-In Hybride modellen, waarbij de CO2-uitstoot minder van 50 gram is, geldt op dit moment het halftarief voor MRB. Oftewel, je betaalt de helft van wat je normaal aan wegenbelasting zou betalen. Per 2024 geldt een kwarttarief. Het voordeel is dan nog maar 25%. Vanaf 2025 betaal je voor PHEV’s wegenbelasting over het volledige gewicht.