De HSB (wegenbelasting), die niet geldt voor elektrische auto’s, is het grote financiële voordeel van elektrische auto’s nu er steeds minder korting op de bijtelling is. Zoals wel vaker in Nederland, gaat ook dit voordeeltje er vanaf. Althans zo lijkt het. Zeer recent zijn er berichten naar buiten gekomen dat in de aankomende voorjaarsnota zal staan, dat er een korting op de HSB van kracht blijft tot 2031.

Allereerst, per wanneer?

Zoals gezegd, gaat elk financieel overheidsvoordeeltje er te zijner tijd wel vanaf. De overheid gebruikt de fiscaal stimulerende hand om voornamelijk zakelijke rijders te dirigeren naar milieuvriendelijke mobiliteit. Nadat de overheid vindt dat de markt voldoende gestimuleerd is, het doel bereikt is, of de schatkist raakt leeg, stopt dit voordeel.

Voor wat betreft de HSB voor elektrische auto’s; EV’s zijn momenteel vrijgesteld van het betalen van HSB. Per 2026 zou dit voordeeltje compleet verdwijnen, maar… We hebben berichten ontvangen dat de HSB per 2026 60% zou bedragen en dat je per 2029 65% gaat betalen. Per 2031 is dat voordeeltje helemaal verdwenen. Althans, dat zegt men nu… Het blijft de overheid.

Het plan was trouwens eerst dat je vanaf 2025 25% HSB zou gaan betalen. Dus volgend jaar betaal je iets meer dan gepland.

Hoeveel HSB per EV?

Het gekke is dat niet duidelijk is welk bedrag je straks aan HSB dient te betalen. Op dit moment heb je namelijk verschillende categorieën houderschapsbelasting afhankelijk van je brandstofsoort, denk aan benzine, diesel of LPG. Maar wat doen we straks met elektrisch? Krijgt deze een aparte categorie, of wordt de benzinecategorie aangehouden met een x aantal kilogrammen in mindering gebracht vanwege het accupakket? Dat is simpelweg nog niet duidelijk. Des te vervelender is de speculatie in de media dat een elektrische auto per 2025 honderden euro’s per maand duurder wordt vanwege de HSB. Er is gewoon nog geen duidelijkheid van hoe de berekening vanaf 2025 zal plaats vinden.

Sterker nog, met de “hand aan de kraan” methodiek kan de overheid zelfs besluiten om ineens de spelregels tijdens de wedstrijd te wijzigen.

Waar rekening mee houden?

Hoe de berekening van de HSB er na 2025 uit komt te zien is dus nog erg onduidelijk. Wat wel zeer zeker aangenomen mag worden, is dat er wel rekening gehouden zal worden met het gewicht van de elektrische auto. Oftewel, voor een zwaardere elektrische auto zal er een hogere HSB betaald moeten worden, dan voor een minder zware. Dat brengt de spagaat met zich mee dat een grotere accu vaak wel voor de gewenste grotere actieradius zorgt.

Korting voor PHEV’s?

Volgend jaar zouden PHEV’s nog een korting genieten op de HSB. Echter, om de HSB-korting voor EV’s te betalen, vervalt deze korting voor PHEV’s. Plug-In Hybride auto’s zijn zwaarder dan benzineauto’s zonder deze elektromotor en kleine accu, dus er wordt wel gedacht dat PHEV’s een gewichtskorting krijgen. Ook deze details zullen in de voorjaarsnota staan.