Jarenlang was de reiskostenvergoeding 19 cent per kilometer. Hiermee kon de werkgever belastingvrij de kosten vergoeden die een werknemer maakt voor de kilometers die zakelijk gereden werden. Al vele jaren is deze 19 cent niet meer voldoende om de daadwerkelijke kosten, van het afleggen van een zakelijke kilometer, af te dekken. Uiteraard staat het de werkgever vrij om meer dan 19 cent per kilometer te geven, maar over het bedrag boven de 19 cent moet dan wel belasting betaald worden.

Eerste keer verhoging

Per 1 januari 2023 wordt de kilometervergoeding, eindelijk, verhoogd met maar liefst 2 cent naar 21 cent per kilometer. Veel is het niet, maar het is wel een bevestiging dat de overheid ziet dat die 19 cent niet meer overeenkomt met de daadwerkelijke reiskosten.

Het is de eerste keer sinds 2006 dat de onbelaste kilometervergoeding verhoogd wordt. Dat is een goed signaal. Vooral als de werknemer hoort dat de vergoeding per 1 januari 2024 verder stijgt naar 22 cent.

Consequentie

Deze verhoging van centen houdt in dat de werkgever een hogere onbelaste vergoeding per kilometer mag geven aan de werknemer. Nog steeds staat het de werkgever vrij om meer te geven. Over het meerdere dient dan wel belasting te worden betaald, omdat dat gezien wordt als extra ‘loon’ en dient er loonheffing op te worden ingehouden. Al kun je je vraagtekens erbij zetten of dat als loon gezien mag worden of gewoon als extra vergoeding voor de daadwerkelijke reiskosten.

Bijtelling leaseauto per 2023

De bijtelling was de afgelopen jaren een ‘hot topic’ voor zakelijk rijdend Nederland. Vanwege de elk jaar terugkomende bijtellingsverhogingen per 1 januari van het nieuwe jaar werden er de laatste jaren altijd veel leaseauto’s nog in december geregistreerd om nog gebruik te kunnen maken van het bijtellingstarief van het oude jaar.

Echter, het bijtellingstarief voor elektrische auto’s is nu 16% en blijft dat tot en met 2024 om dan per 2025 te stijgen naar 17%. En per 2026 is het bijtellingstarief 22% en dus gelijk aan die van brandstofauto’s. Het verschil is dat de bijtellingskorting een maximum kent. In 2022 is er sprake van 16% over 35.000 euro. Per 2023 wordt dat bedrag verlaagd naar 30.000 euro. En de aankomende jaren blijft die grens op 30.000 euro liggen. Wie in een EV rijdt die duurder is dan dit bedrag, moet over het resterende gedeelte hiervan 22 procent bijtellen. Voor auto’s met verbrandingsmotor geldt dit bijtellingspercentage overigens over het gehele aanschafbedrag, dus berijders van een EV zijn nog steeds iets voordeliger uit.

Hand aan de kraan

Maar een aantal jaar geleden  heeft de overheid het Hand aan de Kraan principe ingevoerd. Dit houdt in dat de overheid een half jaar van tevoren wijzigingen mag doorvoeren. Stel dat de verkoop van elektrische auto’s enorm inzakt, dan kan de overheid meer bijtellingskorting geven om de verkoop te stimuleren. Overigens mag de overheid dit principe ook andersom toepassen, oftewel de bijtelling verhogen…