Het streven is om in het Belastingplan 2019 een bepaling op te nemen dat de Belastingdienst (gegevens ontleend aan) ANPR-camerabeelden kan gebruiken voor de motorrijtuigenbelasting (MRB). Camerabeelden gebruiken voor de controle van privégebruik van een auto van de zaak wil men regelen in het wetsvoorstel gegevensverwerking.

Dat staat in de 21e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst.

Naar aanleiding van het oordeel van de Hoge Raad in drie zaken op 24 februari 2017 heeft de Belastingdienst het inwinnen en gebruiken van camerabeelden met behulp van Automatic Number Plate Recognition (ANPR) stopgezet voor de controle op de regeling privégebruik van een auto van de zaak (PGA), de MRB en de belasting zware motorrijtuigen (BZM).

Ook zijn de centrale bestanden met foto’s onomkeerbaar verwijderd. De decentraal opgeslagen bestanden zijn voor zover dit mogelijk was geautomatiseerd vernietigd.

De Belastingdienst heeft organisatorische maatregelen getroffen om verder gebruik van de decentrale gegevens die niet geautomatiseerd konden worden vernietigd te voorkomen.

Belastingplan 2019

Het weer in gebruik nemen van de (ANPR-)camerabeelden (en van gegevens die ontleend zijn aan camerabeelden) binnen de kaders van het arrest is in voorbereiding. Het streven is om in het Belastingplan 2019 een bepaling op te nemen dat de Belastingdienst (gegevens ontleend aan) ANPR-camerabeelden kan gebruiken voor de MRB.

Wetsvoorstel gegevensverwerking

Het onderzoek naar de wijze waarop in de sfeer van de bijtelling PGA in de inkomsten- en loonbelasting het gebruik van (gegevens ontleend aan) camerabeelden in overeenstemming met de privacyregelgeving kan worden ingericht en op welke wijze de wettelijke grondslag voor dat gebruik het best vorm kan krijgen is nog gaande. Het streven is dat dit geregeld wordt door het te laten meelopen in het wetsvoorstel gegevensverwerking.