Vanaf 1 januari 2024 dit jaar is het zover, dan dienen alle bedrijven met meer dan 100 medewerkers te voldoen aan de nieuwe wet Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit. In de praktijk komt dit erop neer dat iedere werkgever met meer dan 100 man personeel verplicht is om al het zakelijk verkeer van zijn werknemers (en ja, ook woon-werk kilometers), op te geven. Fleetcompass is echter goed voorbereid, waardoor deze nieuwe regelgeving voor ons geen probleem oplevert.

Waarom is die CO2 prestatieplicht er?

Op dit moment werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) enkel met een grove schatting over de CO2-uitstoot van zakelijk verkeer. Zij schatten in, dat 50 procent van de CO2-uitstoot komt van zakelijk verkeer. Dit is overigens inclusief vliegreizen en de auto’s op grijs kenteken, een belangrijk aandachtspunt.

Opvallend is wel dat de CO2 uitstoot van grijs kentekenauto’s/bestelauto’s en het vliegverkeer niet meegenomen hoeft te worden in de rapportage. Het gaat enkel om het werkgebonden personenvervoer. Ook al kan een grijs kentekenauto voor werkgebonden personenmobiliteit gebruikt worden, deze hoeft niet gerapporteerd te worden. Vluchten vallen ook buiten de prestatieplicht.

Om te voldoen aan de gemaakte afspraken, dient Infrastructuur en Waterstaat echter goed inzichtelijk te hebben wat nu de precieze uitstoot is van zakelijk verkeer. Alleen op deze manier kan er een gerichte aanpak komen om deze uitstoot terug te dringen. Juist daarom is het van belang dat deze rapportages ingevuld worden.

Fleetcompass helpt bij het behalen van uw CO2 doelen

Deze rapportage wordt verder gecontroleerd door de omgevingsdienst. Het doel hiervan is niet om te beboeten of te straffen, maar wordt gebruikt om een advies uit te brengen hoe u uw zakelijke reizen kunt verduurzamen. Dit begint op 1 januari 2024 waarbij deze datum gezien wordt als een nulmeeting.

Uiteraard biedt ook Fleetcompass u, op basis van het rapport, een oplossing op maat. Wij bieden namelijk meer aan dan enkel de elektrificering van uw wagenpark. Bij Fleetcompass werken we enkel met geselecteerde preferred suppliers waarbij de ondersteuningtools u volledig kunnen ontzorgen bij de CO2 prestatieplicht. Hierbij letten wij naast de CO2-uitstoot, uiteraard ook op de kosten. Op deze manier spaart u niet enkel het milieu, maar ook uw portemonnee.

Verplichting

De CO2 pretatieplicht geldt enkel voor werkgevers met 100 of meer medewerkers. Indien de verplichting niet voor u geldt, kan het alsnog interessant zijn om te kijken naar een eigen CO2 registratie. Wij denken graag met u mee.

Kijk ook op www.co2-advies.com en mail naar sales@fleetcompass.nl