Mobiliteitsprobleem

De Randstad loopt vol en in andere gebieden zijn de grote steden tijdens de ochtend- en avondspits nauwelijks bereikbaar. Het is voor autorijdend Nederland vijf over twaalf om de bakens te verzetten, maar tot mijn verbazing zit er weinig beweging in de bedrijven waar de verandering vandaan zou moeten komen.

Zitten we te wachten op partijen die helemaal niet willen bewegen?

De mobiliteitskwaal die verkeersobstipatie heet grijpt als een griepepidemie om zich heen en bedrijven met veel medewerkers op de weg worden steeds meer geconfronteerd met arbeidsloze file-uren. Daarbij moeten we in ogenschouw nemen dat de snel verbeterende economie het mobiliteitsprobleem alleen maar zal verergeren. Met dat gegeven in mijn achterhoofd valt me op hoe passief autoleasebedrijven zich in de markt opstellen. Althans de meeste. Zij zwaaien al meer dan 25 jaar met hetzelfde toverstokje en blijven professioneel wagenparkbeheer in het vooruitzicht stellen. Er wordt gekeken naar zuinige auto’s, er wordt gelet op autokosten en er wordt met de berijders meegedacht over comfortabel rijden tegen lage fiscale bijtellingen. Wagenparkbeheer ja, maar een antwoord op de problemen die voor ons liggen, nee!

Want daar zit het probleem: berijders die hun tijd verspillen in files, werknemers die tegen de grenzen van het woon-werk-bereik aanlopen en een afnemende frequentie van aantal zakelijke afspraken per dag.

Gaat het goed zo? Nee, dat zei ik al. Modern mobiliteitsbeleid vergt een andere aanpak en moet veel meer gericht worden op de overbrugging van afstanden, of het nu gaat om zakelijke reizen, als het dagelijkse woon-werkverkeer. Dat vergt maatwerk, een decentrale visie op de aankoop van mobiliteitsdiensten en organisatietalent, niet te vergeten. Blijkbaar moet ik constateren dat de leasemaatschappij niet de partij is die dat voor u gaat invullen. De leaseauto is tenslotte maar een heel klein deel van uw mobiliteitsvraagstuk!

Met onze onafMobiliteitsprobleemhankelijke kijk op de markt zijn we in staat om de beste keuzes te maken, efficiëntere vormen van vervoer aan u te presenteren en daardoor kosten te besparen. Vaak zal dat de auto zijn, want die rol is voorlopig nog niet uitgespeeld. Alleen wel gecompleteerd met alternatieve diensten om de improductieve uren van uw werknemers te bestrijden. Dat betekent een streven naar lagere kosten door minder kilometers en hogere berijderstevredenheid door minder stress en besparing van tijd en middelen.