Hercalculeren Nacalculeren

Wat is aan de voorkant goedkoop en aan de achterkant duur? Het zou zomaar gevraagd kunnen worden aan een willekeurige leaseklant. Want autoleasemaatschappijen gaan tot aan het gaatje met messcherpe tarieven, maar weten desondanks flinke winsten te boeken. Waar schuilt hun geheim?

Het geheim van leasemaatschappijen is eigenlijk helemaal niet zo geheim. Het staat gewoon zwart op wit op papier, alleen wel klein gedrukt en verstopt in een oerwoud van afspraken rond het gebruik van de leaseauto. Is dat zo gek? Nee hoor, een auto is een kostbaar bezit en verwacht mag worden dat een leasemaatschappij haar bezit veilig stelt en daarbij regels opstelt voor het gebruik van de auto. Maar hoe begrijpelijk ook, daarin schuilt nou juist het gevaar van de dure achterkant. De achterkant van een messcherpe leaseofferte is namelijk niets anders dan het recht van nacalculatie.

Wie een auto wil leasen doet dat eigenlijk op basis van twee simpele vragen; hoelang de auto geleased wordt en voor hoeveel kilometers. Op die basis brengt de leasemaatschappij offerte uit. Vaak messcherp, want de concurrentie is enorm!

Onder dieHercalculatie Nacalculatie omstandigheden lachen inkopers en wagenparkbeheerders zich een slag in de rondte. Zelfs voor één leaseauto worden de messen geslepen en rollen de stuntaanbiedingen vrijwel automatisch als smeerolie naar binnen. Vervolgens worden met een blij gezicht contracten getekend en gaan de nieuwe leaseauto’s de weg op. Dan volgt een periode van stilte waarin de directie zich erg tevreden toont, want nooit eerder waren de leasekosten zo laag! Totdat een medewerker wordt ontslagen en er geen emplooi meer is voor zijn leaseauto. Daarnaast blijkt dat driekwart van de berijders veel meer, of minder rijdt dan is overeengekomen. De wagenparkbeheerder krijgt het op zijn bureau, maar kan er weinig tegenin brengen. De kilometers zijn een feit en de kleine lettertjes in beton gegoten. Wat volgt is de “straf” van hercalculatie.Nacalculatie Hercalculatie

Hercalculeren klinkt vriendelijker dan nacalculeren, maar het zijn gewoon verschillende woorden voor hetzelfde begrip: de leasemaatschappij die aan de voorkant ooit zo messcherp calculeerde heeft nu de vrije hand om de weggeven winst weer terug te calculeren. En helaas voor de klant zijn er maar weinig mensen die daar wat tegenin kunnen brengen. De wagenparkbeheerder meestal ook niet. Hij sputtert tegen, vraagt uitleg en krijgt netjes antwoord, maar de nacalculatie blijft. Aan het einde van dat jaar zullen de autokosten weer flink gestegen zijn. Alweer!