Fleetsourcing is een multifunctioneel begrip dat staat voor het managen van mobiliteit en  vervoersmiddelen. Heel in de verte kan het vergeleken worden met het oude begrip “wagenparkbeheer”, maar vergeet dat alsjeblieft direct weer. Want Fleetsourcing van Fleetcompass gaat veel verder dan dat. Fleetsourcing geeft een invulling aan alle facetten van uw zakelijke mobiliteit, waaronder de aanschaf van auto’s en andere vervoersmiddelen, het beheer daarvan, het managen van de individuele mobiliteitsbehoefte van uw medewerkers, het verantwoorden van de exploitatie en het in samenspraak met u richting geven aan toekomstig mobiliteitsbeleid.

ONAFHANKELIJK, OBJECTIEF EN DESKUNDIG

Fleetcompass is honderd procent onafhankelijk. Wij managen de vervoersbehoefte van onze klanten, zorgen voor kosten reducerend mobiliteitsbeleid en garanderen bedrijfszeker vervoer. Fleetsourcing van Fleetcompass beperkt zich niet tot makkelijk scorende inkoopvoordelen, maar biedt betrouwbare mobiliteit tegen scherpe prijzen gedurende meerdere jaren. Kortom, Fleetsourcing biedt bestendig rendement op gebied van (auto)mobiliteit.

GEZONDE KOOPMANSGEEST

Gangbare opvattingen over het beheer van wagenparken laten zich vergelijken met het knijpen van kosten, het uitpersen van marges. Want wie niet beter weet, gaat tot het gaatje om zeker te zijn van het beste resultaat. Helaas zijn dit soort rendementen altijd een kort leven beschoren. Fleetsourcing richt zich daarom op een bestendig beleid waarin scherpe marges, effectief vervoersmanagement en een gezonde koopmansgeest tot de beste resultaten leiden. Dat zorgt voor bestendige relaties en tevreden klanten.

DE WAARDE VAN FLEETSOURCING

fleetsourcing

Het managen van mobiliteit kan niet zonder zorg voor de medewerkers van onze klanten. Zij zijn de mensen die de gevolgen van gebrekkig vervoersmanagement direct aan den lijve ondervinden. Zij krijgen te maken met stilstand en leegloopuren, kunnen afspraken niet nakomen en ondervinden het chagrijn van uitgeknepen leveranciers. Daarom besteedt Fleetsourcing veel aandacht aan het comfort van uw medewerkers. En daarom ook brengen wij voor uw bedrijf en uw medewerkers de beste regelingen tot stand.

FLEETCOMPASS staat voor een bestendige koers naar een effectief en economisch verantwoorde mobiliteit.  Natuurlijk met Fleetsourcing, want daar kan geen partij tegenop.