Wie onderneemt moet keuzes maken, strategieën bedenken en lijnen uitzetten. Dat zorgt voor herkenbaarheid en waardering van afnemers. Onlangs maakte de Zweedse autofabrikant Volvo bekend dat de nieuwe Volvo’s vanaf 2019 volledig elektrisch zijn, of op zijn minst een hybridesysteem hebben. Volvo heeft aldus haar strategie voor de toekomst duidelijk gemaakt: Naast veilig, degelijk en stoer, wordt het merk ook milieuvriendelijk en zal daarmee nieuwe doelgroepen aan zich binden. Mazda heeft ook haar strategie voor de (nabije) toekomst bepaald:  Geen kleine turbomotoren en ook geen accupakket, maar juist een tot in de finesses doorontwikkelde benzinemotor die zo’n dertig procent efficiënter moet worden dan de huidige generatie benzinemotoren. Het merk richt daarmee op autopuristen met oog voor het milieu.

HET BELANG VAN STRATEGIEËN

Klanten en werknemers vormen de grootste kernwaarde van een onderneming. Alles wat de onderneming onderneemt en uitzet voor de toekomst dient in het belang van deze kernwaarde te zijn. Bij Volvo en Mazda zien we een actuele gerichtheid op dit belang, maar toch met een onderscheidende, van elkaar afwijkend beleid. Het geeft aan hoe complex de autobranche is en hoe scherp de snede is die het toekomstperspectief verdeelt. Omdat auto’s kapitaalgoederen zijn die je niet zomaar van de hand doet en er bijna geen bedrijf is dat niet met transport en vervoer te maken heeft, doet het bedrijfsleven  er verstandig aan om zich te laten adviseren bij het uitstippelen van toekomstig mobiliteitsbeleid.

DE STRATEGIE VAN FLEETCOMPASS

Fleetcompass maakt autokosten beheersbaar en managet de vervoersbehoefte van haar klanten. In die doelstelling schuilt de noodzaak van een krachtige visie op het mobiliteitsbeleid van klanten en leveranciers. Snel winst pakken en marges van leveranciers uitknijpen horen daar zeker niet bij. De duurzame strategie van Fleetcompass wordt ondersteund door een doorkneed, toekomstgericht bedrijfsbeleid. Belangrijke elementen van dat beleid zijn inzicht in marktontwikkelingen en de beschikbaarheid van instrumenten om de kosten van (auto) mobiliteit beheersbaar te maken en te houden. In het adviesbeleid van Fleetcompass is een belangrijke rol weggelegd voor het herkennen en interpreteren van tendensen in kostenpatronen, een teken van vakmanschap. Daarom heet wagenparkbeheer van Fleetcompass FLEETSOURCING. Niet alleen omdat het anders en meer onderscheidend is, maar vooral omdat het gericht is op het belang van een bestendige relatie met klanten, berijders en servicepartners.

Fleetcompass is niet de eerste, wel de beste fleetmanager. En de enige die FLEETSOURCING in de praktijk brengt.