Per 1 mei 2021 moeten bandenfabrikanten een nieuw bandenlabel gebruiken. Afgelopen jaar beslisten de Europese Raad en het Europese Parlement om een nieuwe verordening aan te nemen, waarmee bandenetiketten aan strengere voorschriften moeten voldoen. Daarbij dient de bandenfabrikant de vormgeving van het label te herzien. Het doel hiervan is om de consument beter te informeren.

Meer informatie op bandenlabels

De bandenfabrikant moet alle belangrijke informatie op het label vermelden. Zo is er nu een nieuwe schaal om de rolweerstand en grip op nat wegdek aan te geven. Dat geeft meer duidelijkheid over de veiligheid, zuinigheid en het geluidsniveau van de band. Daarnaast zijn de letters F en G van de schaal verdwenen; banden uit die zuinigheidsklasse zijn niet meer toegestaan. Dat is helemaal niet erg als je bedenkt dat de brandstofprijzen nu op recordhoogtes staan. De onderliggende waarden per letter zijn overigens niet aangescherpt. Verder is het nu ook duidelijker te zien of de band geschikt is voor een brandstofauto, elektrische auto of beide. Tot slot is het label voorzien van een QR-code, die online meer informatie verschaft over het type band.

Hieronder is te zien hoe het nieuwe EU-bandenlabel vormgegeven is, ten opzichte van de vorige versie.

Wat betekent dit voor de zakelijke rijder?

Het levert vooral meer duidelijkheid op. De klassering is iets overzichtelijker geworden, maar daaromheen is juist meer informatie toegevoegd. Zo zijn er nu ook klassen in bandengeluid. Elektrische auto’s zijn stiller dan brandstofauto’s, waardoor het bandengeluid nadrukkelijker aanwezig is bij een elektrische auto. Het kan voor de elektrische rijder dus aangenaam zijn om voor een stillere band te gaan. Daarnaast is er duidelijker weergegeven of de band ook geschikt is voor zwaardere weersomstandigheden; iets wat van groot belang kan zijn bij de bandenkeuze. Een icoontje maakt in één oogopslag duidelijk of de band wel of niet geschikt is voor vier seizoenen. Al met al maakt het nieuwe label het voor de consument c.q. zakelijke rijder een stuk gemakkelijker om een bandenkeuze te maken.

Overgang van oud naar nieuw

Vanaf 1 mei 2021 is elke bandenfabrikant verplicht om het nieuwe etiket op de banden te plakken. Dit geldt voor alle banden die in Europa verkocht worden. Banden die voor 1 mei geproduceerd zijn, kunnen nog wel een oud label hebben. Banden die online verkocht worden, moeten altijd voorzien zijn van een nieuw label.