Voor veel ondernemers is het wellicht nog even wennen, maar wanneer je als ondernemer of bedrijf een nieuwe bestelwagen gaat aanschaffen, kun je bijna niet om een elektrische bestelwagen heen. Om die overstap in financieel opzicht wat aantrekkelijker te maken, is er de Milieu Investerings Aftrek regeling waarmee je de investering deels kunt aftrekken.

Aangezien een bestelwagen vaak meerdere jaren in gebruik blijft bij ondernemers en bedrijven, is het aan te bevelen om voor een elektrische bestelwagen te kiezen. Daar zijn meerdere redenen voor. Allereerst willen veel steden per 2025 al emissievrij willen zijn. Oftewel, over iets meer dan anderhalf jaar. Voor ondernemers is het natuurlijk bijzonder lastig als ze een deel van hun klanten niet meer kunnen bereiken. Verder draagt het rijden in een elektrische bestelwagen bij aan je imago, zijn de energiekosten vaak lager dan de alsmaar hoger wordende brandstofkosten en is het bij sommige aanbestedingen zaak om een lage CO2-voetprint te hebben. Als in de komende jaren de BPM-vrijstelling voor bestelwagens met verbrandingsmotor vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs wordt afgebouwd, zal dat de elektrische bestelwagen opnieuw een boost geven.

Fiscale stimuleringsmaatregelen

Een aspect dat de overstap naar een elektrische bestelwagen voor ondernemers in de weg kan staan, is echter de aanschafprijs van deze elektro-busjes, die nog een stukje hoger is dan die van busjes met verbrandingsmotor. Gelukkig zijn er diverse fiscale stimuleringsmaatregelen die daarbij kunnen helpen. Een ervan is de MIA-regeling. Dit is een extra investeringsaftrek die bij koop of financial lease kan worden gecombineerd met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De totale investeringsaftrek kan daarmee oplopen tot maximaal 45 procent. MIA is ook mogelijk in combinatie met Full Operational Lease. De leasemaatschappij ontvangt de MIA en zal deze verwerken in het leasetarief.

Voor de huidige stand van zaken met betrekking tot deze regeling kun je een kijkje nemen op de zogenoemde ‘milieulijst’, waarop milieuvriendelijke investeringen vermeld staan. Deze is te vinden op www.rvo.nl. De Milieu Investerings Aftrek regeling omvat verschillende percentages voor deze aftrekpost, waarbij de aftrek soms ook beperkt is tot een deel van de investering. De genoemde milieulijst zet uiteen welke voorwaarden en welke percentages van toepassing zijn. Ook staat hierin per bedrijfswagencategorie vermeld wat de maximale bedragen zijn die voor aftrek in aanmerking komen

Milieu Investerings Aftrek – Voorwaarden

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor deze regeling in aanmerking te komen. Zo moet het gaan om een bestelwagen die in de Europese voertuigcategorie N1 of N2 valt en is voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn. Daarnaast dient de hiervoor benodigde energie te worden geleverd door een accupakket dat geen lood bevat.

Voor de bijbehorende lader bestaat overigens ook de mogelijkheid om het bedrag dat je hierin investeert af te trekken. Daarbij geldt dat het bedrijfsmiddel voor ten hoogste het investeringsbedrag minus € 11.000 in aanmerking komt voor de MIA-regeling. Oftewel, voor de eerste € 11.000 van het bedrag dat je kwijt bent aan de aanschaf van een elektrische bestelwagen en een lader, kun je geen gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek.

Na het plaatsen van je bestelling voor een elektrische bedrijfswagen is het overigens wel zaak je snel te melden bij de RVO. Je dient de gedane investering namelijk binnen 3 maanden te melden bij het e-loket van deze overheidsdienst.