Maandag 16 maart is het zover. De maximumsnelheid op alle Nederlandse snelwegen wordt dan 100 km/h. Op sommige snelwegen is 100 km/h nu al de maximumsnelheid.

Het zuur zit hem dus vooral in de snelwegen waar op dit moment harder dan 100 km/h gereden mag worden en waar men straks moet gaan wennen aan 100 km/h. Deze maatregel moet ertoe leiden dat er minder stikstofoxiden (NOx) vrijkomen. De stikstofruimte die dit oplevert kan dan ingezet worden voor de bouw van nieuwbouwprojecten.

Wat zijn allemaal de nadelen van de maximumsnelheid naar beneden?

Natuurlijk vinden veel autorijders het jammer dat je niet even 130 km/h kan rijden als je over een bijna lege snelweg rijdt en al laat bent voor je afspraak. Maar er zijn nog meer nadelen:

  • Saai! Men verwacht een stijging van het mobiele telefoongebruik. Moderne auto’s rijden al heel comfortabel en bij een constante snelheid van 100 km/h zal men zich sneller vervelen, en denken dat er wel even op de mobiele telefoon gekeken kan worden. Dit staat haaks op het voordeel van minder ongelukken.
  • Door de opkomst van apps zoals Flitsmeister zal men makkelijk harder gaan rijden. Er zijn twijfels of de politie genoeg tijd heeft om structureel snelheidscontroles uit te voeren.
  • Veel verzet, vanwege het gevoel van vrijheidsinperking. Zo voelt het voor velen. Stikstof zie je niet en milieu is een abstract begrip. Men ziet niet rechtstreeks het effect van de verlaging.

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Zitten er ook voordelen aan de snelheidsverlaging, vroegen we ons af. Ja, we hebben de belangrijkste voor je verzameld:

  • Bij 90 km/h is de doorstroming op snelwegen het hoogst. Hoe harder men gaat rijden, des te meer afstand nemen weggebruikers en is er dus minder plek op de snelweg. Misschien komen er wel minder files te staan.
  • Als er geen files staan, dan ben je niet veel langer onderweg. Het is berekend dat de afstand van Utrecht naar Rotterdam (55 km) bij 130 km/h 25 minuten duurt en bij 100 km/h 33 minuten. Dus + 8 minuten. En de kans is groot, dat je niet de hele tijd 130 km/h kan rijden, dus dat het voordeel minder dan 8 minuten is.
  • Elke tien kilometer sneller rijden zorgt voor een verhoging van ongelukken/doden op de snelweg van 30 á 40%.
  • Het brandstofverbruik daalt tezamen met het zakken van de snelwegsnelheid. Hoeveel dat is, hangt af van je auto, maar hij daalt zeker. Het stroomverbruik van elektrische auto’s daalt met als bijkomend voordeel dat de actieradius stijgt.

De snelheidsverlaging is een maatschappelijk onderwerp waar iedereen een mening over heeft. Wij bij Fleetcompass zijn van mening dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Ondanks dat snelwegritten misschien wel wat saaier zullen worden, is het goed om maatregelen te treffen die uitstoot kunnen beperken. Kans op minder files en minder ongelukken, dat wil toch iedereen. Daarnaast kan het brandstof of laadgebruik dalen wat gunstig is voor onze klanten.